top of page

Кои сме ние?

Стоян Flip.png

“Стратегическа Сигурност и Охрана” ООД   е съвременна, модерна, млада и иновативна българска компания, със служители с дългогодишен успешен опит в създаването на индивидуални концепции за физическа охрана, охрана на имуществото на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, както и проектиране, доставка и монтаж, на  разнообразна техника и технически системи за сигурност на водещи световни и български производители.

 

Дружеството предлага комплексни услуги, които обединяват физическата охрана с иновативни решения на съвременните технологии и средствата за охрана, осигурявайки оптималното съотношение (цена-качество) за безопасността на клиентите ни.

Продуктовата гама е ориентирана към стратегически обекти и клиенти от отбранителната промишленост, големи структури с национално значение и други важни и отговорни обекти, както и по-малки такива.

ССО ("Стратегическа Сигурност и Охрана ООД") предлага решения за успешно и устойчиво управление на сигурността. Системи, които вече намират широко приложение в Европа и в цял свят, осигуряващи физическа, материална и интелектуална безопасност. Това са решения, които могат да интегрират в себе си способи за физическа сигурност и охрана с отделни интелигентни технически системи за безопасност (иновативна охрана с дронове, сигнално-охранителна техника, контрол на достъпа, пожароизвестяване, видеонаблюдение, периметрова охрана и други), подходящи за различни стопански обекти, използвайки новостите и подходите, които се прилагат във връзка с интеграцията и съвместимостта между физическа и IT – сигурност.

 

Днес ССО разполага с потенциал, който позволява професионално да решава въпросите в областта на сигурността и безопасността:

  • Създаване на комплексни иновативни интегрирани решения по осигуряването на физическа и техническа охрана на различни по сложност категории обекти;

  • Монтаж на оборудване, въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на различни видове технически системи за сигурност;

  • Физическа охрана на стационарни обекти;

 

Дългогодишният професионален опит на ръководните служители в компанията ни започва от времето на формирането на професионалните охранителни услуги на българския пазар през 2000 г. и преминава през водещи охранителни фирми и организации, което гарантира качество и професионално отношение на предлаганите от ССО услуги в областта на охраната и сигурността.

 

Компанията осигурява въоръжена и невъоръжена физическа охрана със служители, които са висококвалифицирани професионалисти и имат специална тактическа и физическа подготовка. Непрекъснато се стремим да предложим на клиентите качествена и съобразена с техните специфични нужди и изисквания охранителна услуга, и поради тази причина заедно с всеки клиент ние разработваме най-доброто, отговарящо на тези нужди уникално охранително решение. Експертите по физическа охрана на компанията правят индивидуална оценка на риска за всеки един обект и разработват персонален план за охрана и мероприятия за осигуряване на неговата безопасност. ССО водейки се от правилото, че служителите и са най-ценният актив, постоянно инвестира в тяхното обучение за подобряване на професионалната им подготовка.

Предлагайки нашите услуги, ние следваме стандартите и изискванията на придобитите от нас международни сертификати:

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2015;

  • Система за управление на сигурността на информацията ISO/IEC 27001:2013;

  • Система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018;

  • Система за управление на частната охранителна дейност ISO 18788:2015.

Инженерният и ръководният екип на компанията е участвал в реализацията на едни от сложните и комплексни проекти в областта на отбраната, охраната и сигурността в страната.

ССО притежава  уникална  “Система за охрана на стратегически обекти с дронове”, патентована от управителят на дружеството – инж. Стоян МИХАЙЛОВ, като ПМ (Полезен модел) със заявка № 5242 / 25.02.2021 г. и рег. № 4036 U1 / 17.05.2021 г.

Този иновативен модел ще намира широко приложение в областта на сигурността и охраната. Своевременното оповестяване, превенция и контрол на обекти с важно икономическо и стратегическо значение е една от новите водещи тенденции в сектора на сигурността. Дроновете могат да се оборудват с много допълнителна охранителна техника включваща камери (видеокамери, термокамери, камера за движение и разпознаване на лица), GPS системи, навигационни системи, топлинен сензор и сензор за газове и други. Заснемат се злонамерени прониквания и нерегламентирани движения на лица, констатират липсата на фиксирани преместваеми обекти, нарушения по архитектурата, охранителните съоръжения, конструкциите на сгради и/или механизацията и оборудването. Чрез данните, получени от топлинния сензор и сензора за газове, се анализира за пожари и летливи газове породени от тях, а с помощта на GPS-модула се определя точното местоположение на локализираното нарушение и т.н. Цялата тази информация се наблюдава и постъпва за анализ и реакция в 24/7 мониторинг център и патрули за реакция на място. Охраната с дронове е изключително удачен избор за охраняване на големи площи и трудно достъпни територии, складови бази, стратегически обекти и други важни национални обекти.

Предимство на създадената система е, че чрез нея се осигурява безопасността на даден обект в голям периметър, като се предоставя удобна визуализация на събитията и бързо и точно локализиране на нарушенията и реакция на охранителният състав. Със създадената система, се намаляват и ежемесечните средствата за охрана поради отпадането на необходимостта от голям брой охранители и автопатрули, за опазване на големи площи и пространства в трудно достъпни територии.

Професионалния ОДЦ (Оперативен Дежурен Център) за мониторинг и контрол на ССО има съществена роля във веригата на сигурността при защита на различни типове обекти. Операторите следят и наблюдават денонощно обектите и монтираните в тях системи за сигурност на клиентите си и по този начин гарантират, че ако има някакви проблеми с физическата охрана на обекта, или ако системата се задейства, центърът ще извърши взаимно съгласувани с клиента процедури и ще се увери, че предприема правилни ответни действия спрямо охранявания обект.

ОДЦ осъществява 24/7 мониторинг и връзка с клиентите си, със службите – МВР, ДАНС, МО, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и други свързани със сигурността на обекта, патрулите за бързо реагиране, както и с екипите за техническа поддръжка на системите за сигурност и охрана.

Стремежът ни е да предоставим най-качествените и авангардни технически решения за физическа и интелигентна техническа охрана, но съобразени с реалностите на българския пазар в условията на криза. С доказан професионален екип ние даваме работещи и ефективни възможности и решения за вашата сигурност независимо от структурата на потенциалния обект или сложността на конкретното изпълнение.

bottom of page